Kodeks postępowania

Wszystkie osoby uczestniczące w naszej grupy zobowiązane są do zaakceptowania oraz przestrzegania niniejszego kodeksu postępowania; zawsze - w trakcie spotkań, jak i pomiędzy nimi. Jako organizatorzy, oczekujemy współpracy podczas wdrażania zasad niniejszego kodeksu, aby zapewnić otoczenie, w którym wszyscy będziemy czuli się bezpiecznie.

Potrzebujesz pomocy?

Nasze dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej spotkań lub w wysłanych wcześniej mailach.

Wersja krótsza

Nasza społeczność pragnie tworzyć dostępną dla wszystkich, wolną od nękania przestrzeń. Przestrzeń niezależną od płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, aparycji, wielkości ciała, rasy, wierzeń (bądź ich braku) oraz wyborów technologicznych. Nie tolerujemy molestowania uczestników społeczności w żadnej formie. Seksistowski język jest nieodpowiedni niezależne od sytuacji: podczas spotkań, prezentacji, warsztatów, imprez bądź jakiegokolwiek miejsca związanego ze naszą społecznością (dotyczy to także w Internecie). Osoby nieprzestrzegające tych zasad będą (za zgodą organizatorów) ukarani lub usunięci ze społeczności, spotkania oraz ze wszystkich przyszłych spotkań, bez zwrotu kosztów.

Wersja dłuższa

Nękanie obejmuje obraźliwe komentarze nawiązujące do płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności, aparycji, wielkości ciała, rasy, religii, wyborów technologicznych, obsceniczne obrazy w miejscach publicznych, celowe zastraszanie, prześladowanie, śledzenie, nękające zdjęcia lub nagrania, ciągłe zakłócanie wykładów lub innych wydarzeń, niestosowny kontakt fizyczny oraz molestowanie seksualne.

Osoby uczestniczące w społeczności poproszone o zaprzestanie nieodpowiedniego zachowania, zobowiązane są do natychmiastowego podporządkowania się zasadom.

Zasady odnoszące się do nękania obowiązują wszystkich, włączając w to sponsorów. Sponsorzy w szczególności nie powinni wykorzystywać zdjęć, promować działań oraz wykorzystywać jakichkolwiek materiałów o seksualnych podtekstach. Organizatorzy, uczestnicy, sponsorzy oraz obsługa (włączając w to wolontariuszki i wolontariuszy) nie powinna wyglądać wyzywająco (co odnosi się przede wszystkim do ubrań, strojów lub kostiumów) ani w jakikolwiek inny sposób tworzyć środowiska o seksualnym nacechowaniu.

W sytuacji, gdy osoba uczestnicząca w społeczności zachowuje się w sposób nieodpowiedni, opisany powyżej, organizatorzy mają prawo podjąć działania, które uznają za stosowne, włączając w to ostrzeżenie lub wydalenie nękającej osoby ze społeczności, spotkania oraz ze wszystkich przyszłych spotkań, bez zwrotu kosztów.

Jeżeli nękanie dotyczy Ciebie lub zauważasz przejawy takiego zachowania w stosunku do innych osób, lub masz jakiekolwiek inne obawy, skontaktuj się bezzwłocznie z organizatorami. Kontakt do organizatorów znajduje się na stronie internetowej spotkania lub w wysłanych wcześniej mailach.

Organizatorzy chętnie pomogą osobom nękanym skontaktować się z ochroną lub służbami porządkowymi, zapewnią eskortę lub w jakikolwiek innym sposób będą im towarzyszyć, aby czuły się bezpiecznie podczas trwania spotkania. Cenimy Twoje uczestnictwo.

Oczekujemy od uczestników przestrzegania tych zasad podczas wszelkich wydarzeń związanych z naszą społecznością.